Պատնեշ
Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն


Կոնտակտներ

Գլխավոր հաշվապահ
093 - 49 - 29 - 38
Գլխավոր ճարտարագետ
094 - 66 - 92 - 20
Տնտեսագիտական հարցերի գծով տնօրենի տեղակալ
055 - 33 - 23 - 11
Իրավաբան
093 - 79 - 03 - 57

Կայք` patnesh.info.am
Էլ-փոստ` patnesh1@mail.ru
 

- Հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 858 որոշմամբ` «Հրազդանմաշ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում:

- Հիմնադրման օրվանից հանդիսանում է «Հրազդանմաշ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության իրավահաջորդը:

- 2001թ. Դեկտեմբերի 6-ից գրանցվել է Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումում և ստացել գրանցման վկայական:

Ընկերության Կանոնադրական կապիտալը կազմում է 50 000 000 ՀՀ դրամ, որը կազմում է 5000 սովորական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 10 000 դրամ:

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը բաշխված են և պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: Համաձայն ՀՀ Կառավարության 1016-Ա առ 14 օգոստոսի 2003թ. որոշման ընկերության բաժնետոմսերի 100%–ի կառավարման լիազորությունը վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարությանը:«Պատնեշ» ՓԲԸ-ի արտադրատնտեսական գործունեություն հիմնական ուղղությունները և նպատակները

-ՀՕՊ ռազմական տեխնիկայի
ա) արտադրություն
բ) վերանորոգում
գ) կարգաբերում
դ) վերականգնում
ե) չափաբերում

  • Ոչ ստանդարտ ապրանքների և սարքավորումների, կոնստրուկցիաների արտադրություն, տեղադրում,
  • Լայն սպառման ապրանքների արտադրություն
  • Փայտամշակում:

   
    Գլխավոր | Նորություններ | Կոնտակտներ